Ungdomsstyrelsen blockade SDU under handläggningstiden

Ungdomsstyrelsen

Flera av de grunder som US nu hänvisar till i så kallade ”brister” av vår ansökan är något som aldrig framkommit under handläggningstiden och ofta något som är direkta felaktigheter. Till exempel antar alla våra föreningar stadgar, något de ljuger om till media nu när de säger att så inte varit fallet. Vi påbörjar nu en granskning och här är första inlägget.

Lena Hallberg har gått ut i media och påstått att vi inte inkommit med kompletteringar i tid, vilket är skitsnack. Under kompletteringstiden mailade jag PERSONLIGEN Lena Hallberg för att få reda på om det fanns några som helst brister, något varken jag eller Joakim Isheden hade fått reda på. Det enda som skett var att US ville att vi skulle skicka in alla handlingar vi hade på de ”slumpvis” utvalda föreningarna. Samtliga föreningar har uppvisat årsmötesprotokoll, något US glömmer att nämna i media. Denna stickprovskontroll görs ej för andra organisationer, endast SDU (mer om det kommer senare, bevis finns. Kan även nämnas att revisorn granskat våra avdelningar utan anmärkning).

I telefonsamtal som jag hade med beslutsfattaren Fredrik Wikström framkom att Lena Hallberg INTE meddelat honom om detta, varpå detta kom som en överraskning för honom och han sade att han självklart ska titta närmare på det. Han är medveten om allt det som hänt men väljer trots det att avslå ansökan.

Så här bemöttes vi under den tiden som vi hade tillstånd att komplettera, och bemöttes efter kompletteringstiden av en spydig ton av handläggaren om att vi minsann inte inkommit med kompletteringar i tid vilket alltså är dravel.

Varför vägrar Lena Hallberg svara på två av mina mail för att därefter svara när kompletteringstiden gått ut?

Postat av: Gustav Kasselstrand