Valberedningen för SDU Riks önskar få in nomineringar snarast

Skärmavbild 2012-03-21 kl. 17.27.04

Valberedningen vill härmed påminna alla medlemmar om att skicka in nomineringar så snart det bara går. För att valberedningen skall kunna göra en så bra avvägning som möjligt är det viktigt att valberedningen erhåller nomineringar i så god tid som möjligt, då vi har ett stort arbete framför oss. Vi skall behandla nomineringar, intervjua tilltänkta kandidater och hinna med detta innan allt för många hinner åka iväg på semester.

I övrigt uppmanar vi att man skickar in synpunkter i övrigt och allt annat som kan vara av intresse för valberedningens arbete. Allt som skickas till valberedningen omfattas av tystnadsplikt. Ni kan alltid nå oss på följande email:

[email protected]

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Postat av: Robert Jansson