SDU Värmland höll årsmöte

Värmland

Fredagen den 13 april höll SDU Värmlands sitt första årsmöte.
Distriktsordförande Amanda Andersson öppnade mötet i Gamla Wermlandsbanken i Karlstad och hälsade alla välkomna.
Inbjudna gäster var förbundsordförande Gustav Kasselstrand, SD Värmlands distrikstordförande Runar Filper, SD-kvinnors Paula Bieler och Malte Holm suppleant i förbundstyrelsen.
Gustav fick också förtroende att vara mötesordförande.

SDU Värmlands styrelse för 2012/2013:
Ordförande
Amanda Andersson

Vice Ordförande
Alexander Jonsson

Ledarmöter
Rebecca Nilsson
Kristian Andreasson
Daniel Carlsson

Efter mötet höll Gustav Kasselstrand och Malte Holm utbildning i bland annat retorik, hur man bemöter eleverna
på skolbesöken och tips och råd för att få ett fungerande distrikt.

Vi i SDU Värmland tackar de gästande för ett mycket trevligt möte.

Postat av: SDU Värmland