Nu är det officiellt – Folk och Försvar avslår SDU:s medlemsansökan

4a523ba7

Nu har officiellt besked kommit från Folk och Försvar gällande Sverigedemokratisk Ungdoms (SDU) ansökan om medlemskap. SDU sökte medlemskap i september 2011, och efter en märklig process där Folk och Försvar gjort sig oanträffbara och bordlagt ansökan flera gånger om har nu organisationen fattat beslut.

– Styrelsens beslut blev att inte anta SDU som medlem i Folk och Försvar, skriver organisationens nya generalsekreterare Lena Bartholdson till SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand.

På frågan om vilka grunder beslutet fattades på, svarar Bartholdson:

– Styrelsen avslog ansökan utan motivering.

Gustav Kasselstrand kommenterar avslaget:
– SDU har en försvarspolitik som skiljer sig markant från övriga ungdomsförbund. Vi vill se ett totalförsvar i nationens tjänst. Tanken om att Sverige bäst försvaras från andra sidan jordklotet måste överges. Värnplikten ska återinföras och därmed också ett försvar med folklig förankring. Vi kommer att driva försvarspolitiska frågor även fortsättningsvis utan medlemskap i det påstått demokratiska Folk och Försvar, men beslutet aktualiserar ändå en debatt om legitimiteten i att skattefinansiera en organisation som direkt motverkar demokratins grundvalar.

För mer information,

Gustav Kasselstrand
Förbundsordförande, SDU
070 825 15 72
[email protected]

Postat av: William Hahne