Djupdykning i SDU:s kriminalpolitik under onsdagsmötet den 29/2-12

Onsdagen den 29/2-12 höll SDU Östergötland onsdagsmöte, återigen i Linköpings stadshus. På schemat stod en utbildning som syftade till att fördjupa medlemmarna i SDU:s kriminalpolitik. Historia, ideologi och sakpolitik lyftes fram under mötet. Allt ifrån de urgamla tingen i Sverige med vikingatida anor till dagens brottsutveckling var sådant som medlemmarna fick lära sig mer om under utbildningen.  Efter en lång och innehållsrik föreläsning diskuterade medlemmarna viktiga kriminalpolitiska frågor så som vad straffets syfte är och vilka anledningarna är till att människor begår brott. Under mötet den 29 februari hade flera nya medlemmar tagit sig från olika delar av länet, men även utanför från grannlänet Kalmar län. Vi önskar alla nya och gamla deltagare under onsdagsmötena hjärtligt välkomna åter till ett nytt onsdagsmöte den 14 mars!

 

För mer information och kontakt:

Jonas Andersson
Distriktsordförande SDU Östergötland
013-20 70 53
[email protected]

 

Östergötlands flagga. Det blå korset symboliserar de två kanalerna, Göta och Kinda kanal, som går genom Östergötland. De gula fälten symboliserar östgötaslätten och de många bördiga sädesfälten.

Postat av: SDU Östergötland