SDU JO-anmäler och svartlistar Schillerska gymnasiet (GBG)

I samband med det omval som hålls den 5–15 maj 2011 till regionfullmäktige i Västra Götalands län har SDU ansökt om att få anordna bokbord på gymnasieskolor i Göteborgs stad och så även på Schillerska gymnasiet. Detta gymnasium har dock visat sig vara det enda som uttryckligen nekat SDU.
 
I korrespondens per e-post mellan SDU och bland andra Schillerska gymnasiets rektor Anders Johnsson har denne i april och maj månad 2011 nekat SDU tillträde till skolan med hänvisning till ordningsskäl och att skolan ”inte har möjlighet att upprätthålla säkerheten kring arrangemanget”.

Enligt det stödmaterial som Statens skolverk presenterat 2010 angående politiska partier, ”Politisk information i skolan”, är det inte tillåtet att hänvisa till ordningsskäl för detta om man saknar grund för påståendena. Trots att SDU påpekat att detta strider mot lagen och Skolverkets riktlinjer har rektor Anders Johnsson fasthållit vid sin linje, varför SDU nu väljer att JO-anmäla skolan.

SDU-ordförande Gustav Kasselstrand kommenterar:
 
– Vi har redan sett i mätningar att valdeltagandet i omvalet väntas bli lågt. Att rektorn för Schillerska gymnasiet på detta sätt vill kväsa elevernas möjlighet att ta del av SDU:s politik och viker sig för antidemokratiska krafter är mycket allvarligt och strider mot grundlagen. Därför JO-anmäler SDU idag Schillerska gymnasiet.

SDU har också valt att svartlista Schillerska gymnasiet genom sin kampanj ”Vi tar ingen skit” , en kampanj vars syfte är att ta de skolor i örat som brister i sin politiska objektivitet och agerar odemokratiskt.

För mer information

William Hahne, pressekreterare SDU

0708-183323 | [email protected]

Postat av: Redaktionen