Förslag till idéprogram

Förbundsstyrelsen har arbetat fram ett förslag till revidering av det befintliga idéprogrammet. Förändringarna består i att…

flaggor
SDU Stockholms aktiviteter under senaste…

SDU Stockholm har trotsat sommaruppehållet och med det fina vädret på vår sida har det genomförts flera aktiviteter. Distriktsledningen…

Åkerby